DR. ANTOON COOLEN

Als huisarts afgestudeerd aan de KU Leuven in 1978. Diploma schoolarts in 1981. Ik ben gehuwd met Carine Put. Samen hebben we drie zonen en acht kleinkinderen.

 

Werkzaam in het Doktershuis van bij de start in december 2012.

 

AANBOD

 • Algemene geneeskunde

 • Kinderen: zuigelingenonderzoek, kinderziekten, basisvaccinaties

 • Preventief onderzoek

 • Vaccinaties en reisadvies: breng je vaccinatiekaart en reisschema mee

 • ECG, spirometrie (longfunctie): afspraak maken via het secretariaat

 • Kleine ingrepen (pigmentvlekken verwijderen, wratjes bevriezen of verwijderen): steeds door een arts te beoordelen

 • Gipsen

 • Pre-operatieve onderzoeken: afspraak maken via het secretariaat

 • Spoedgevallen (dringende gevallen krijgen steeds voorrang)

 • Behandelen en opvolgen van chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD en astma

 • Gynaecologie: uitstrijkjes, borstonderzoek, zwangerschapsopvolging

 • Begeleiding naar levenseinde

 • Samenwerking met andere eerstelijnszorgverleners: overleg met apothekers, psychologen, verpleegkundigen en diëtisten

Wachtdienst week en weekend
089 59 00 59
Noodnummer
112
Apotheek van wacht na 22h
078/05 17 33