HUISBEZOEKEN

09:00 - 12:00

13:00 - 16:00

Bel liefst voor 10 uur

Geef steeds een reden op. Zo kan de dokter inschatten hoe dringend het is.

BELUUR

Middagbeluur: bel voor 13 uur

Avondbeluur: bel voor 18 uur

Wil u graag uw vaste dokter spreken, kan u tijdens het beluurmoment van uw dokter telefoneren, of maakt u best een afspraak.

Wat doe ik bij dringende gevallen?

 

Bel steeds eerst naar het Doktershuis. Wij zorgen voor snelle hulp. Ook voor een wonde die gehecht moet worden, kan u bij ons terecht. Wanneer de praktijk gesloten is, krijg je meteen het nummer van de wachtdienst. 

 

Hoe geraak ik aan attesten en voorschriften?

UPDATE Covid-19: De orde der artsen staat toe om een afwezigheidsattest te maken na telefonische inschatting van ernst en risico van de patiënt zonder de patiënt klinisch te onderzoeken. Uiteraard enkel in kader van vermoeden van een besmetting door corona en indien de ziekte licht tot mild verloopt.

 

Quarantaineattesten kunnen enkel opgemaakt worden indien u zelf in contact bent geweest met een Covid-19 positieve persoon. Dus niet voor een partner of huisgenoot van iemand die nog getest moet worden of wacht op zijn resultaat!

 

Niet Covid-19 gerelateerde zieken die een afwezigheidsattest vereisen, moeten door een arts gezien worden!

Sommige voorschriften kunnen uitzonderlijk zonder consult verkregen worden. Dit gebeurt steeds door een controle van uw medisch dossier. Het is in uw eigen belang indien er beslist wordt om op raadpleging te komen om uw voorschriften te verkrijgen.

De Belgische wetgeving verbiedt artsen om zomaar voorschriften of attesten te schrijven zonder de patiënt te hebben gezien. Voorschriften/attesten kunnen dus alleen ter gelegenheid van een consultatie of een huisbezoek bekomen worden.

Ook anticonceptievoorschriften, afwezigheidsattesten, sportattesten en voorschriften kinesitherapie vereisen steeds een raadpleging bij je huisarts.

Kan ik bellen met de dokter?

Elke werkdag voorzien we een beluur waarin je met één van de dokters kan overleggen.

Wil je buiten deze tijd contact met je huisarts, bel dan naar de praktijk en bespreek met de secretaresse wanneer dat gesprek mogelijk is.

Overdenk of je toch niet beter op raadpleging komt om je arts te spreken. Sommige telefoons duren bijna even lang als een raadpleging! We vinden het ook belangrijk dat we de persoon zelf aan de lijn krijgen i.k.v. ons beroepsgeheim en GDPR.

Hoe vraag ik een huisbezoek aan?

 

UPDATE Covid-19: Huisbezoeken zijn mogelijk, maar weet dat er meer steriliteitsfouten kunnen gebeuren tijdens een huisbezoek. Raadpleging is momenteel de veiligere optie. Chronische huisbezoeken kunnen doorgaan, maar we zullen vaak eerst telefonisch overleggen of het huisbezoek noodzakelijk is. Geef steeds de reden van huisbezoek op, zodat we de nodige beschermingsmaatregelen kunnen treffen. Draag zelf een chirurgisch masker en verlucht de ruimtes.

 

Bedenk eerst of je toch niet beter op raadpleging komt. Je huisarts heeft meer mogelijkheden om je te onderzoeken in de consultatieruimte.

Bel naar het secretariaat voor een huisbezoek. Doe dit zo vroeg mogelijk op de dag, liefst voor 10 uur. De kans is dan groter dat uw vaste huisarts nog kan langskomen.

Vermeld je naam en adres en in het kort de reden van het huisbezoek. Bespreek de dringendheid van het huisbezoek. Spreek af met de secretaresse welke arts het huisbezoek aflegt.

Kan ik bij de apotheker mijn medicatie zonder voorschrift halen?

UPDATE Covid-19: Voor voorschriften vragen we om ons eerst te bellen. We overwegen om voorschriften af te leveren zonder consultatie na bestuderen van uw medisch dossier. Indien u medicatie afhaalt bij de apotheek en ons nadien belt voor een voorschrift, zijn we als arts steeds eindverantwoordelijke. Als u dient langs te komen voor een voorschrift, is dit om uzelf te beschermen.

Het is onwettelijk voorschriftplichtige medicatie zonder voorschrift bij de apotheker af te halen.

Is mijn huisarts steeds beschikbaar?

 

Je eigen huisarts zal zorgen voor voldoende bereikbaarheid. Maar in een groepspraktijk bestaat er de mogelijkheid dat de dokters elkaar afwisselen om hun een vrije namiddag of avond te gunnen. Daarnaast kan het zijn dat uw huisarts bijscholing volgt of andere verplichtingen heeft en daardoor geen raadpleging meer kan toevoegen aan zijn of haar agenda.

 

Wij denken dat je tijdens die afwezigheid prima zal verzorgd worden door een van de collega’s. Elke arts van het doktershuis kan een patiënt verder helpen omdat ze beschikken over het medisch dossier.

Wat kost de huisarts?

 

Al de huisartsen van het Doktershuis zijn geconventioneerd. Dit houdt in dat ze zich aan de vooropgestelde tarieven van het RIZIV houden.

 

Als je in onze praktijk een GMD afgesloten hebt, krijg je de consultatie of het huisbezoek extra terugbetaald.

Betaalwijze

Wij verkiezen elektronische betalingen door middel van Bancontact of mobiel via Payconic by Bancontact. 

NB de meeste banking apps kunnen de QR-code die Payconic genereert ook lezen.

bc.png